Αρχική σελίδα Υποδομή Εργαστήριο πληροφορικής

Εργαστήριο πληροφορικής

Το εργαστήριο Πληροφορικής κατασκευάστηκε το σχολικό έτος 2001-2002. Έκτοτε συντηρείται και εμπλουτίζεται από αγορές υπολογιστών μέσω σχολικής επιτροπής και δωρεών. Διατηρεί 12 σταθμούς εργασίας και έναν κεντρικό υπολογιστή. Στους υπολογιστές είναι εγκατεστημένες εφαρμογές γραφείου, το προγραμματιστικό περιβάλλον Γλωσσομάθεια και διάφορα άλλα βοηθητικά προγράμματα που χρειάστηκαν κατά καιρούς.

Το εργαστήριο διαθέτει βιντεοπροβολέα, παραμένει ανοιχτό καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και εξυπηρετεί τη διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων.