Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του σχολείου στεγάζεται στον πρώτο όροφο. Διαθέτει χώρο μελέτης, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαφανοσκόπειο, τηλεόραση, σύστημα αναπαραγωγής βινετοκασετών και ψηφιακών δίσκων.

Υπεύθυνος βιβλιοθήκης: Χιούτης Κωνσταντίνος (ΠΕ01)

Ημέρες και ώρες λειτουργίας βιβλιοθήκης: Τετάρτη, 09.00 - 14.00, Παρασκευή, 9.00 - 11.00