Σχέδια 2011-2012

 

 

Έργα των μαθητριών Ελένης Κουμαντσιώτη και η Ελένης Πάχτα: