Ερευνητική εργασία "Ενδυμασία, τα πάντα γύρω από το ντύσιμό μας"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μακρυκώστα Παναγιώτα ΠΕ02

 

Εισαγωγικό Σημείωμα

 Η ερευνητική εργασία ?Τα πάντα γύρω από το ντύσιμό μας! Κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις στην παραγωγή και κατανάλωση ειδών ένδυσης? εκπονήθηκε στα πλαίσια του νέου μαθήματος «Ερευνητική Εργασία (project) » από ομάδα μαθητών της Α΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου Αρναίας. Στην υλοποίηση του προγράμματος έλαβαν μέρος 19 μαθήτριες και 1 μαθητής.

 

Η γραπτή παρουσίαση του project περιλαμβάνει:

1. Κριτήρια επιλογής του θέματος

2. Προσδιορισμό σκοπών και στόχων

3. Σύνδεση της ερευνητικής εργασίας με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

4. Περιγραφή της πορείας της εργασίας και παρουσίαση του υλικού.

 

1. Κριτήρια επιλογής του θέματος

Η προσεκτική ενασχόληση των εφήβων με το ντύσιμό τους, η καταναλωτική τάση του σύγχρονου ανθρώπου και η άγνοιά μας σε θέματα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά που άπτονται της κατασκευής και εμπορικής διάθεσης των ρούχων οδήγησαν στην επιλογή του θέματος, προκειμένου να φωτίσουμε άγνωστες πτυχές που συνδέονται με τα ρούχα μας.

 

   2.Σκοποί και στόχοι του προγράμματος

 1. ολιστική (όσο είναι δυνατό) και κριτική προσέγγιση του ζητήματος της ένδυσης
 2. διερεύνηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς στον τομέα της ένδυσης
 3. προσέγγιση του ζητήματος της σχολικής, νεανικής και γενικότερης μόδας
 4. κατανόηση του πολυπαραγοντισμού του φαινομένου μέσα από την ανάδειξη όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορική διάθεση των ειδών ένδυσης:
 •  ανάδειξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων της παραγωγής, εμπορικής διάθεσης και κατανάλωσης των ειδών ένδυσης.
 •  διερεύνηση των συνθηκών απόθεσης των ειδών ένδυσης μετά τη χρήση τους (ανάδειξη νέων τρόπων διαχείρισης των «παλιών» μας ρούχων.
 •  Πληροφόρηση και ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών που θα τους καταστήσουν κριτικούς καταναλωτές και ενεργούς πολίτες.

 

3. Σύνδεση της ερευνητικής εργασίας με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Η εν λόγω ερευνητική εργασία συνδέεται άμεσα:

 • με την ενότητα «Θέματα σχετικά με την ενδυμασία και τη μόδα» στην Έκθεση-Έκφραση Α΄ Λυκείου και λειτούργησε ως αφόρμηση για τη διδασκαλίας της. Παράλληλα, το project συνδέεται με τη διδασκαλία δομής του επιχειρήματος και το διαφημιστικό λόγο που περιλαμβάνονται στο ίδιο μάθημα.
 • με τις ξένες γλώσσες που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά ως προς την κατανόηση και επεξεργασία ξενόγλωσσων κειμένων.
 • με την χρήση των Τ.Π.Ε.: εξοικείωση των μαθητών με excel (καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων ερευνητικών δραστηριοτήτων), word (παραγωγή γραπτού λόγου κατά την παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας, δημιουργία πινάκων και γραφημάτων), powerpoint (παραγωγή πολυτροπικού κειμένου κατά την παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας), εξοικείωση με την αναζήτηση πληροφοριακού υλικού στο διαδίκτυο (χρήση μηχανών αναζήτησης κτλ.).
 • Ταυτόχρονα προσεγγίζονται διδακτικοί στόχοι του πεδίου «Περιβάλλον και Αειφορία», μέσα από την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν την Αειφόρο Ανάπτυξη (διαχείριση φυσικών πόρων/ πρώτων υλών, ρύπανση, ανακύκλωση, οικολογικό αποτύπωμα, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ.).

 

4. Πορεία ερευνητικής εργασίας.

Η ερευνητική εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του α΄ τετραμήνου (Οκτώβριος 2011 - Ιανουάριος 2012) και ακολουθήθηκε η παρακάτω πορεία:

 1. Ευαισθητοποίηση ? προβληματισμός
 2. Σκοποθεσία - στοχοθεσία
 3. Χωρισμός των μαθητών σε τρεις υποομάδες εργασίας, οι οποίες εργάζονταν χωριστά στις διάφορες φάσεις της ερευνητικής εργασίας.
 4. Παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας.