817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Επικοινωνία

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών
Νοταρά 92 185 35 Πειραιάς
Τηλ. 210-4128060

Σκοπός

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ανήκουν στην τρίτη βαθμίδα της ανώτερης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η διάρκεια των σπουδών σ’ αυτές είναι τετραετούς διάρκειας. Οι Α.Ε.Ν. έχουν ως αποστολή:
Τη δημιουργία αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού πλήρως καταρτισμένων με ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση του αντικειμένου, καθώς και την εξειδίκευση αυτών, βασισμένη στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της ναυτιλίας.
Τη συνεργασία μεταξύ τους και με άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για την επίτευξη του σκοπού τους.
Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εφαρμογής και ανάπτυξης της ναυτικής τεχνολογίας, της διοίκησης και της εκμετάλλευσης του πλοίου.
Τη συμβολή τους στον προσανατολισμό των νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ασπρόπυργος, Ν. Μηχανιώνα, Ύδρα, Κύμη, Σύρος, Οινούσες, Χίος, Αργοστόλι, Πρέβεζα, Χανιά Στη χώρα λειτουργούν δέκα (10) ΑΕΝ με ειδικότητες Πλοιάρχων ή/και Μηχανικών. Πιο συγκεκριμένα οι ΑΕΝ είναι: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ειδικότητες Πλοιάρχων, Μηχανικών ΑΕΝ Ηπείρου (έδρα: Πρέβεζα), ειδικότητα Πλοιάρχων ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (έδρα: Αργοστόλι), ειδικότητα Πλοιάρχων ΑΕΝ Κύμης, ειδικότητα Πλοιάρχων ΑΕΝ Οινουσών, ειδικότητα Πλοιάρχων ΑΕΝ Χίου, ειδικότητα Μηχανικών ΑΕΝ Ασπροπύργου, ειδικότητα Πλοιάρχων, Μηχανικών ΑΕΝ Ύδρας, ειδικότητα Πλοιάρχων ΑΕΝ Σύρου, ειδικότητα Πλοιάρχων ΑΕΝ Κρήτης (Εδρα: Χανιά), ειδικότητες Πλοιάρχων, Μηχανικών

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ' τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ μπορούν να εξελιχθούν σε Β' Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και στη συνέχεια σε Α' Πλοιάρχους ή Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και να επιμορφωθούν κατάλληλα. Η σταδιοδρομία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ μπορούν να εργαστούν σε 16 ακόμα κλάδους, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις κ.α.

Διάρκεια και Περιεχόμενο Σπουδών

Οι ΑΕΝ προσφέρουν σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης, μεταξύ Σχολής και πλοίου. Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί έξι (6) εξάμηνα, ενώ η πρακτική άσκηση σε πλοίο δύο (2) εξάμηνα. Οι σπουδές στις ΑΕΝ περιλαμβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων, πρακτική άσκηση σε αντίστοιχα εργαστήρια, καθώς και εκπαίδευση με τη βοήθεια προσομοιωτών.

Εκπαίδευση πλοιάρχων

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι Πλοίαρχοι αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε Μαθηματικά, Φυσική, Μετεωρολογία, Πληροφορική και Αγγλικά, καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας, όπως Ναυτιλία, Φορτώσεις, Διεθνείς Συμβάσεις, Επικοινωνίες, Οικονομική Διαχείριση Πλοίου, Ναυτικό Δίκαιο κλπ.

Μαθήματα


ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

· Το επάγγελμα του Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού είναι από τα καλύτερα αμειβόμενα παγκοσμίως

· Υψηλοί μισθοί σε μικρές ηλικίες

· Μπορείς να εξασφαλίσεις χρήματα από τη δωρεάν εν πλω διαμονή και διατροφή

· Ο μισθός του Γ’ Πλοιάρχου και Γ’ Μηχανικού υπερβαίνει τα € 3.000

· Ο μισθός του Β’ Πλοιάρχου και Β’ Μηχανικού υπερβαίνει τα € 5.700

· Ο μισθός του Α’ Πλοιάρχου και Α’ Μηχανικού υπερβαίνει τα € 7.400

· Έχεις ταχύτατη επαγγελματική εξέλιξη

· Μπορείς να προαχθείς από τη θέση του Γ’ Πλοιάρχου ή Μηχανικού σε Β’ Πλοίαρχο ή Μηχανικό με 24 μήνες θαλάσσιας υπηρεσίας

· Μπορείς να προαχθείς από τη θέση του Β’ Πλοιάρχου ή Μηχανικού σε Α’ Πλοίαρχο ή Μηχανικό με 36 μήνες θαλάσσιας υπηρεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου
Απόφοιτοι Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων

(Μέσω Μηχανογραφικού συστήματος ΥΠΕΠΘ από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών)


Β’ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Απόφοιτοι ΤΕΕ και Εσπερινών ΤΕΕ κάτοχοι Πτυχίου Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ Οικονομίας και Διοίκησης ή Ηλεκτρονικού ή Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού τομέα.

(Μέσω Μηχανογραφικού συστήματος ΥΠΕΠΘ)


Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Απόφοιτοι Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού
Απόφοιτοι Λυκείων Α’ Δέσμης, Β’ Δέσμης, Δ’ Δέσμης
Απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου
Απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων ή από κλάδους προεπαγγελματικής κατάρτισης Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων
Απόφοιτοι ΤΕΕ κάτοχοι Πτυχίου Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ (τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Μηχανολογικού ή Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολογικού ή Κατασκευών ή Χημικών Εργαστηριακών εφαρμογών ή Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ).

(Μέσω Μηχανογραφικού προγράμματος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας)

Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Προσόντα Υποψηφίων
Κάθε υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:
1. Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού που να παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτερες Σχολές ή του EUROPEAN BACCALAUREAT που εκδίδεται από Ευρωπαϊκό Σχολείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή κάτοχος πτυχίου του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή τομέων Β’ κύκλου σπουδών TEE.

2. Να έχει την ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας ή να είναι Ελληνικής καταγωγής, τουλάχιστον από τον ένα γονέα του. Η Ελληνική καταγωγή να αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση.

3. Να μην έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του, η οποία θα προσδιορίζεται από το έτος γέννησης, ανεξάρτητα από την ακριβή ημερομηνία.

4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός σωματικά και πνευματικά σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.

5. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα να ασκεί το ναυτικό επάγγελμα.

Προέλευση Υποψηφίων – Κατανομή Θέσεων
Οι εισαγόμενοι σπουδαστές κατανέμονται ως ακολούθως:
Πρώτη Γενική Κατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 50% των θέσεων κάθε Σχολής και περιλαμβάνει υποψήφιους αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου, από τα επιστημονικά πεδία Θετικών Επιστημών και Τεχνολογικών Επιστημών. Επιπλέον των θέσεων αυτών και ποσοστό 0.5% των θέσεων κάθε Σχολής θα καλύπτεται από αποφοίτους εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.

Δεύτερη Γενική Κατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 35% των θέσεων κάθε Σχολής και περιλαμβάνει υποψήφιους που προέρχονται από ΤΕΕ. α) για Σχολή Πλοιάρχων: κάτοχοι πτυχίου Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, ή Τομέα Ηλεκτρονικού, και β) για Σχολή Μηχανικών κάτοχοι πτυχίου Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ Τομέα Μηχανολογικού ή Τομέα Ηλεκτρολογικού. Επιπλέον των θέσεων αυτών και ποσοστό 0.5% των θέσεων κάθε Σχολής θα καλύπτεται από αποφοίτους εσπερινών ΤΕΕ.

Τρίτη Γενική Κατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 15% των θέσεων κάθε Σχολής και περιλαμβάνει υποψήφιους αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΤΕΕ, κατόχους πτυχίου του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ( Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Μηχανολογικού ή Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολογικού ή Κατασκευών ή Χημικών εργαστηριακών εφαρμογών ή Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ). Το ανωτέρω ποσοστό 15% των θέσεων κάθε Σχολής κατανέμεται ως ακολούθως στις παρακάτω υποκατηγορίες:

Πρώτη Γενική Υποκατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 2% των θέσεων κάθε Σχολής και περιλαμβάνει υποψήφιους που προέρχονται από Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού.

Δεύτερη Γενική Υποκατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 6% των θέσεων κάθε Σχολής και περιλαμβάνει υποψήφιους, οι οποίοι παρακολούθησαν μαθήματα Α’ Δέσμης και αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου.
Τρίτη Γενική Υποκατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 1% των θέσεων κάθε Σχολής και περιλαμβάνει υποψήφιους, οι οποίοι παρακολούθησαν μαθήματα Β’ Δέσμης.

Τέταρτη Γενική Υποκατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 2% των θέσεων κάθε Σχολής και περιλαμβάνει υποψήφιους, οι οποίοι παρακολούθησαν μαθήματα Δ’ Δέσμης.

Πέμπτη Γενική Υποκατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 2% των θέσεων κάθε Σχολής και περιλαμβάνει υποψήφιους, που προέρχονται από τμήματα ειδικότητας Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων ή από κλάδους προ επαγγελματικής κατάρτισης Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων και γενικά υποψηφίους λοιπών προελεύσεων.

Έκτη Γενική Υποκατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 2% των θέσεων κάθε Σχολής και περιλαμβάνει υποψήφιους, που προέρχονται από ΤΕΕ κατόχους πτυχίου του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ (Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Μηχανολογικού ή Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολογικού ή Κατασκευών ή Χημικών εργαστηριακών εφαρμογών ή Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ).

Σε ποσοστό 10% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι οι οποίοι εκτός από τα ανωτέρω προσόντα υπάγονται στις διατάξεις του Ν.380/76, που είναι:
α) Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης
β) Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου (σε Στρατιωτική Υπηρεσία)
γ) Τέκνα πολυτέκνων

Τρόπος Επιλογής Σπουδαστών
Η τελική κατανομή των εισαγομένων στις Σχολές των ΑΕΝ γίνεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανάλογα με τη Γενική Κατηγορία, στην οποία ανήκουν, τη σειρά προτίμησης των Σχολών που έχουν δηλώσει και τον τελικό βαθμό κατάταξης ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση χιλιοστού. Στην περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά κατάταξης καθορίζεται από το γενικό βαθμό Απολυτηρίου ή πτυχίου ΤΕΕ.

Δικαιολογητικά Υποψηφίων
Όλοι οι υποψήφιοι που τελικά εισάγονται στις ΑΕΝ, υποχρεούνται να υποβάλλουν αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β’, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ ένα τρίμηνο πριν από την ημερομηνία υποβολής του.

Πρώτη Γενική Κατηγορία
Οι υποψήφιοι από την Πρώτη Γενική Κατηγορία πρέπει να έχουν δηλώσει τις ΑΕΝ στο μηχανογραφικό έντυπο του ΥΠΕΠΘ και επιπλέον πρέπει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τη Σχολή (Πλοιάρχων ή Μηχανικών) της ΑΕΝ, της ίδιας ειδικότητας, στην οποία επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί. (Δηλώνει υποχρεωτικά όλες τις ΑΕΝ)
β) Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος για φοίτηση στις ΑΕΝ της αντίστοιχης ειδικότητας. Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας για τη συγκεκριμένη ειδικότητα αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι γνωρίζει καλώς κολύμβηση.
δ) Φωτοτυπία δελτίου συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις

Δεύτερη Γενική Κατηγορία
Οι υποψήφιοι από τη Δεύτερη Γενική Κατηγορία πρέπει να έχουν δηλώσει τις ΑΕΝ στο μηχανογραφικό δελτίο αποφοίτων ΤΕΕ και ΥΠΕΠΘ και επιπλέον πρέπει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική απόφαση να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τη Σχολή (Πλοιάρχων ή Μηχανικών) της ΑΕΝ, της ίδιας ειδικότητας, στην οποία επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί. (Δηλώνει υποχρεωτικά όλες τις ΑΕΝ)
β) Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος για φοίτηση στις ΑΕΝ της αντίστοιχης ειδικότητας. Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας για τη συγκεκριμένη ειδικότητα αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι γνωρίζει καλώς κολύμβηση.
δ) Φωτοτυπία δελτίου συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις

Τρίτη Γενική Κατηγορία
Οι υποψήφιοι από την Τρίτη Γενική Κατηγορία πρέπει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική απόφαση να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τη Σχολή (Πλοιάρχων ή Μηχανικών) της ΑΕΝ, της ίδιας ειδικότητας, στην οποία επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί.
β) Πιστοποιητικό ΔΝΕΡ-Δ’ στο οποίο να φαίνονται οι ημερομηνίες ναυτολόγησης και απόλυσης.
γ) Πρωτότυπο τίτλο απόλυσης από Λύκειο ή ΤΕΕ. Ο κάτοχος περισσοτέρων από ένα τίτλων απόλυσης Λυκείων υποβάλλει μόνο τον τίτλο εκείνο, με τον οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος στη διαδικασία επιλογής και δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος το ίδιο έτος με περισσότερους από ένα τίτλους απόλυσης.
δ) Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος για φοίτηση στις ΑΕΝ της αντίστοιχης ειδικότητας. Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας για τη συγκεκριμένη ειδικότητα αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου.
ε) Φωτοαντίγραφο Διπλώματος FIRST CERTIFICATE ή PROFICIENCY των Πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN επικυρωμένο για την γνησιότητα του από το μορφωτικό ακόλουθο της οικείας πρεσβείας ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο (Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση).
στ) Βεβαίωση του Λυκείου που έχει εκδώσει το Απολυτήριο ή πτυχίο του υποψηφίου περί της διδαχθείσης ξένης γλώσσας, στην περίπτωση εκείνη που αυτή δεν αναφέρεται ρητά στον τίτλο απόλυσης.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι γνωρίζει καλώς κολύμβηση.

Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 380/76 πρέπει να καταθέτουν και τα εξής δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία υπάγονται:
Βεβαίωση «Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.» ή
Βεβαίωση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή
Βεβαίωση Γενικής Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Υπόδειγμα Αίτησης

Αν δεν έχεις εγκαταστήσει τον Acrobat Reader κάνε click στο εικονίδιο και στο παράθυρο που θα ανοίξει διάλεξε "Ανοιγμα"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

1. Άλλο ένα εισοδηματικό πλεονέκτημα των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού είναι αυτό της φορολόγησης
2. Επικρατεί ειδική φορολογική ρύθμιση για το ναυτικό επάγγελμα
3. Ο φορολογικός συντελεστής για τους μισθωτούς όλων των υπόλοιπων κλάδων πλην των ναυτικών για το έτος 2002 είναι 42,5% για εισόδημα άνω των € 26.705
4. Μειωμένος φορολογικός συντελεστής (6%) στις αμοιβές των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού από το έτος 2002

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

Οι στρατεύσιμοι που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2002 και είναι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους υποχρέωση στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Μεταφορά στο Πολεμικό Ναυτικό
Όσοι από τους ανωτέρω δεν έχουν κατανεμηθεί στο Πολεμικό Ναυτικό, μεταφέρονται από τα Στρατολογικά Γραφεία αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων στον Κλάδο αυτό και δεν επιτρέπεται στο μέλλον η μεταφορά τους σε άλλο Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων. Η μεταφορά πραγματοποιείται οποτεδήποτε, από την απόκτηση των απαιτούμενων λόγων και μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας κατάταξης ή επανακατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, διενεργείται δε ανεξαρτήτως εάν οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν και εφόσον έχουν προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, μόνο εφόσον η πραγματική στρατιωτική υπηρεσία που έχουν εκπληρώσει δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες.

Προσωρινή Απόλυση
Οι πτυχιούχοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που κατατάσσονται για πρώτη φορά στο Πολεμικό Ναυτικό μετά την 1η Ιανουαρίου 2002, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να απολυθούν προσωρινά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων με τη συμπλήρωση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας 12 μηνών οι υπόχρεοι πλήρους θητείας και 8 μηνών οι υπόχρεοι μειωμένης θητείας δωδεκάμηνης διάρκειας και αφού προηγουμένως εξαγοράσουν ή ζητήσουν και εγκριθεί η άρση των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων που τυχόν υπέχουν. Εφόσον δεν επιθυμούν την εξαγορά ή την άρση τους υποχρεούνται να τις υπηρετήσουν μετά την εκπλήρωση της ανωτέρω πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, οπότε και απολύονται προσωρινά.

Οριστική Απόλυση
Η προσωρινή απόλυση καθίσταται οριστική, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν οποτεδήποτε εντός πενταετίας από την ημερομηνία προσωρινής απόλυσης θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 36 μηνών σε εμπορικά πλοία, με ελληνική ή ξένη σημαία συμβεβλημένα μα το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Για τη συμπλήρωση της παραπάνω θαλάσσιας υπηρεσίας προσμετράται ο χρόνος επιτυχούς φοίτησης στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και θαλάσσια υπηρεσία έως 12 μηνών, που αποκτάται σε εμπορικά πλοία υπό ξένη σημαία, εφόσον εξαγοραστεί ασφαλιστικά στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

1. Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (Εθνικό VTMIS)
2. Στελεχώθηκαν και λειτουργούν τα Κέντρα VTS (Vessel Traffic Services) στους λιμένες Πειραιώς, Πάτρας, Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας.

3. Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) Στη μέχρι σήμερα λειτουργία του το Ενιαίο Κ.Σ.Ε.Δ. έχει επιτελέσει ένα πολυσήμαντο και αναγνωρισμένο από όλους τους ναυτιλιακούς φορείς έργο και έχει στο ενεργητικό του πολλές και επιτυχημένες επιχειρήσεις διάσωσης στο χώρο ευθύνης του.
4. Στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος και της Πολεμικής Αεροπορίας και εξοπλισμένο με σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και επιχειρησιακά μέσα.
5. Συντονίζει τις ενέργειες Έρευνας & Διάσωσης, σε περιπτώσεις ναυτικών και αεροπορικών ατυχημάτων, εντός και πλησίον των ορίων της περιοχής ευθύνης της χώρας μας.
6. Επιλαμβάνεται αρχικά σε περιστατικά εκτός περιοχής ευθύνης του, όταν είναι ο πρώτος αποδέκτης των σημάτων κινδύνου και μέχρι την ανάληψη της ευθύνης χειρισμού από το αρμόδιο ΚΣΕΔ.
7. Παρακολουθεί και επεμβαίνει συνεργαζόμενο με τα αρμόδια ΚΣΕΔ της αλλοδαπής, σε περιπτώσεις ατυχημάτων Ελληνικών ή Ελληνόκτητων πλοίων που συμβαίνουν εκτός των ορίων ευθύνης του.
8. Συντονίζει τις ενέργειες για τη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών από πλοία και συνδράμει το έργο του ΕΚΑΒ σε περιπτώσεις μεταφοράς ασθενών από νησιά, εφόσον πραγματοποιηθεί δια θαλάσσης.
9. Στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου της Έρευνας και Διάσωσης στην περιοχή ευθύνης της χώρας μας συμβάλλει αποφασιστικά και η ενίσχυση των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος μεταξύ άλλων, με τέσσερα ελικόπτερα παντός καιρού και δέκα ναυαγοσωστικά σκάφη

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

1. Οι Διεθνείς Οργανισμοί και τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζουν ολοένα και αυστηρότερους κανόνες ασφάλειας
2. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας υιοθετεί και εφαρμόζει όλες τις διεθνείς και κοινοτικές οδηγίες ασφάλειας
3. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός ενός νέου πλοίου κοστίζει περισσότερο από 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ
4. Ο μέσος όρος ηλικίας των εγγραφών πλοίων στα Ελληνικά Νηολόγια είναι 9,8 έτη
5. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός με δορυφορικά τηλεπικοινωνιακά και γεωγραφικά συστήματα εντοπισμού
6. Η παρακολούθηση όλων των τμημάτων του πλοίου πραγματοποιείται απλό κλειστά τηλεοπτικά και πληροφοριακά συστήματα ελέγχου
7. Η κατασκευή των νέων πλοίων προσφέρει μία σειρά από εφεδρικά συστήματα και εναλλακτικές λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων εντός και εκτός του πλοίου
8. Ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των αξιωματικών του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού σε καταστάσεις αντιμετώπισης κρίσεων.

Λιμενοφύλακες

Δες την Εγκύκλιο του Λιμενικού Σώματος

Αν δεν έχεις τον Acrobat Reader κάνε click στο εικονίδιο και στο παράθυρο που θα ανοίξει διάλεξε "Ανοιγμα"